Urząd Miasta Płocka - System Ewidencji Ludności (SEL)

Podstawowym założeniem projektu było stworzenie przyjaznego dla użytkownika systemu pozwalającego na analizę danych importowanych z pliku tekstowego csv, dostarczanego z komórki wewnętrznej UMP.

Danymi źródłowymi są dane Systemu Ewidencji Ludności pozwalające na tworzenie zestawień dotyczących wieku, miejsca zamieszkania, statusu rodzinnego itp.

System ma pozwalać na tworzenie raportów i prezentacje określonych danych w postaci zestawień (tabelarycznie) oraz eksportowania tych danych do pliku wynikowego csv celem ich dalszej obróbki.