Sieci LAN/WAN

W ramach projektów sieciowych konsultowaliśmy rozwiązania sieci rozległych jak i kampusowych w technologiach przewodowych i bezprzewodowych - realizowaliśmy zarówno własne koncepcje jak i projekty przedstawione prze naszych Klientów.

 

Jednym z większych projektów była trwająca ponad 3 miesiące modernizacja sieci PLONet  - sieci HotSpot-ów Urzędu miasta Płocka, dzięki którym mieszkańcy miasta mają możliwość korzystania z darmowego dostępu do internetu. Modernizacja polegała na rozbudowie według własnej koncepcji szkieletu sieci oraz zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania siecią, punktami HotSpot oraz wizualizacji działania całej sieci.

 

Wśród dotychczas zrealizowanych warto wymienić:

 1. Wykonanie sieci okablowania strukturalnego wraz z zasilaniem gwarantowanym Bud. D Urzędu Miasta Płocka (ponad 100 PEL),
  1. przedłużenie sieci światłowodowej;
  2. wykonanie tras koryt systemowych LEGRAND;
  3. wykonanie sieci zasilania gwarantowanego na osprzęcie LEGRAND;
  4. wykonanie sieci strukturalnej na osprzęcie LEGRAND;
  5. wykonanie rozdzielnicy elektrycznej wraz z WLZ i zasilaniem serwerowni;
  6. wybudowanie serwerowni wraz z okablowaniem telekomunikacyjnych.
 2. Modernizację infrastruktury sieciowej w Ministerstwie Rolnictwa w Krajowej Radzie Izb Rolniczych, wraz z dostawą sprzętu

  1. wykonanie systemu okablowania sieciowego;
  2. wykonanie serwerowni;
  3. dostawie i konfiguracji serwera korporacyjnego;
  4. modernizacji systemu dostępu do sieci Internet;
 3. Konsultacje i modernizacje sieci OETKER, wdrożenie autoryzacji sieci 802.1x

  1. konsultacje modernizacji sieci korporacyjnej;
  2. zarządzanie serwerami Windows 2003 i 2008;
  3. zarządzanie warstwą logiczną sieci (przęłączniki L3);
  4. wdrożenie systemu autoryzacji dostępu do sieci 802.1x;
 4. Sieć komercyjnego dostępu do internetu CampusLack w technologiach WiFi 2GHz i 5GHz na urządzeniach Ubiquity

  1. projekt szkieletu sieci i warstwy dostępowej;
  2. wybudowanie szkieletu sieci dostępowej w technologiach 802.1a/b/g/n;
  3. wybudowanie nadajników sieci dostępowej;
  4. instalacje klienckie;
 5. Projekt modernizacji sieci publicznej HotSpot na terenie miasta Płocka, infrastruktura węzła, modernizacje i utrzymanie sieci oraz całego węzła IT

  1. projekt i koncepcja modernizacji szkieletu sieci i sieci dostępowej;
  2. rozbudowa sieci według wymagań Klienta;
  3. modernizacja węzła i sieci dostępowej;
  4. projekt systemu monitorowania i wizualizacja zasobów sieci WAN i LAN;
  5. integracja systemów Klienta z nowymi systemami;
 6. Konsultacje i modernizacje sieci NAFTOREMONT PŁOCK,
  1. modernizacja warstwy sieci;
  2. modernizacja warstwy aplikacji;
  3. konsultacje przy wdrażaniu nowoczesnych technologii sieciowych;
  4. konsultacje i wdrażanie technologii bezpieczeństwa sieciowego;
 7. Projekty i wdrożenia nowoczesnych rozwiązań sieciowych szerokopasmowego dostępu do internetu w infrastrukturze operatora stacjonarnego ISP. 
  1. projektowanie i nadzór nad działaniem rozległych sieci IP LAN/WAN głównie opartych na szkielecie Cisco;
  2. administracja siecią;
  3. wdrażanie systemów wizualizacji sieci;
  4. badanie nowych technologii dostępowych;
  5. badanie technologii dostępowych (przewodowych i bezprzewodowych);
  6. integracje systemów informatycznych;
  7. wdrażanie autorskich rozwiązań;
  8. wdrażanie technologii wysokiej dostępności;
 8. Budowa sieci strukturalnych m.in. w: Szpitalu Wojewódzkim WINIARY, DPS Miszewo, Zakład Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, Urząd Pracy w Kutnie, infrastruktura i zabezpieczenie serwerowni Urzędu Miasta Płocka (5 lokalizacji)
  1. budowa sieci strukturalnych;
  2. budowa sieci napięcia gwarantowanego;
  3. rozbudowa sieci strukturalnych;
  4. modernizacja serwerowni;
  5. budowa nowych serwerowni;
  6. wykonywanie tras kablowych wraz z certyfikowaniem sieci.