Ewidencja łączy 2Mb

Łącza - system ewidencji łączy telekomunikacyjnych wraz z przebiegami i bogatym modułem raportowania zajętości portów urządzeń i przełącznic. System pozwala m.in. na generowanie zestawień obciążenia urządzeń, zajętości przełącznic a także dysponuje kreatorem łączy wyliczającym przebieg łącza poprzez nieograniczoną ilość przełącznic pośredniczących.

Moduły wizualizacji przebiegów łączy i rozszyć przełącznic pozwalają w łatwy sposób zinwentaryzować posiadane zasoby. Wizualizowane bloki przełącznic umożliwiają szybką identyfikację przebiegów. Każdy z nich otrzymuje własny kod koloru - zaś po kliknięciu na dany port generowany jest raport przebiegu lub zlecenie wykonania krosowania.

Funkcje systemu:

  1. zarządzanie przebiegami
  2. zarządzanie przełącznicami DDF
  3. wizualizacja zajętości przełącznic
  4. wizualizacja zajętości portów
  5. wizualizacja przebiegów
  6. automatyzacja kreowania nowych przebiegów
  7. generowanie raportów przebiegów
  8. generowanie zleceń dla nowych przebiegów
  9. oznaczanie uszkodzeń portów

System automatyzuje kreowanie przebiegów bez względu na ilość przełącznic pośredniczących - przebiegi generowane są na podstawie deklaracji portów transmisyjnych i przełącznic DDF.