UMP Photo Manager

System posiada przyjazny dla użytkownika interfejs pozwalający na zarządzanie materiałami multimedialnymi oraz kontrolę obszarów ich wykorzystania.

Zaplecze aplikacji umożliwia zarządzanie pracami, ich dodawanie, usuwanie, edycję a także akceptację żądań wykorzystania aplikacji, podgląd historii publikacji, historii żądań wykorzystania, historii logowań do serwisu oraz historii pobrań prac.

 

Podstawowe funkcje:

1. możliwość przypisywania poszczególnym użytkownikom ról powiązanych z poziomem uprawnień (hierarchiczność uprawnień) – dostępem do zawartości poszczególnych pól oraz ich edycji

 • administrator – uprawnienia nieograniczone,
 • właściciel – uprawnienia nieograniczone dla wystawionych przez siebie materiałów,
 • użytkownik zaawansowany – możliwość pobierania treści multimedialnych, (wszystkich) dostęp do informacji we wszystkich polach danego rekordu
 • użytkownik – dostęp do informacji o prawach do treści i możliwość przeglądania treści multimedialnych, pobieranie po zgodzie wyrażonej przez właściciela / użytkownika zaawansowanego

2. wymuszone wypełnianie pól ze słownikowaniem wskazanych, podgląd pola treści multimedialnych z możliwością odtwarzania (pliki wideo) oraz podgląd skalowany (zoom) dla zdjęć/grafik; obsługa co najmniej formatów tiff, jpg, png
3. możliwość linkowania dodatkowych plików powiązanych z poszczególnymi polami (np. skan umowy licencyjnej).
4. Podstawowe pola:

 1. tytuł,
 2. autor,
 3. opis,
 4. słowa kluczowe,
 5. data wykonania,
 6. prawa do treści (jeśli licencja to od-do),
 7. uwagi co do praw,
 8. dotychczasowe wykorzystanie (przegląd dotychczasowej historii publikacji – dla wszystkich użytkowników),
 9. zastrzeżenia,
 10. umowa,
 11. plik (link).

5. System oparty na cienkim kliencie www,
6. Rozliczalność – przypisanie użytkownikowi każdej operacji zmieniającej zawartość bazy i zabezpieczenie logów bez ograniczenia w czasie, z możliwością przeglądania przez właściciela / użytkownika zaawansowanego (w przyjaznej formie, a nie listingu z pliku),
7. możliwość publikacji większej ilości prac wg stworzonego szablonu.

Wygląd podstawowego interfejsu:

 

 

Wydział Organizacyjny, Oddział Teleinformatyki Urzędu Miasta Płocka informuje, że firma UserX Radosław Drozdowski (...) wykonała zadanie polegające na dostawie sprzętu komputerowego wraz z wykonaniem i wdrożeniem serwisu UMP Photo Manager(...) Prace zostały wykonane terminowo, zgodnie z przedmiotem umowy, przy zachowaniu należytej staranności.