System SMSinfo

Jednym z naszych autorskich systemów jest wdrożony w 2013 roku System komunikacji SMS, który przybrał nazwę "Płockiego INFO-SMS". służącego do masowej komunikacji z mieszkańcami lub klientami instytucji oraz przedsiębiorstw. System z powodzeniem realizuje funkcje promocji Miasta, informowania o najnowszych wydarzeniach kulturalnych i promocyjnych. Znalazł również zastosowanie we wspieraniu projektów Budżetu Obywatelskiego, dzięki czemu mieszkańcy mogą oddawać swoje głosy za pośrednictwem telefonów komórkowych.

 

Dzięki funkcji indywidualnej wysyłki osoby składające wnioski w urzędzie dowiadują się szybko i sprawnie o załatwieniu swoich spraw dzięki SMSom przesyłanym bezpośrednio na ich telefony komórkowe.

W sytuacjach nagłych, zdarzeniom zagrożenia służby Miasta komunikują się ze wszystkimi osobami, które zarejestrowały się w systemie informując je o danym zdarzeniu. Mogą to być zarówno ostrzeżenia o warunkach pogodowych jak i wydarzeniach na drogach.

 

Podstawowe funkcjonalności systemu:

Promocja jednostki – ogromna elastyczność systemu daje użytkownikowi świetne narzędzie do promowania koncepcji i wydarzeń wśród klientów i mieszkańców,

 

Błyskawiczna komunikacja – dzięki nowoczesnym rozwiązaniom wysyłki hurtowej SMS, jednym kliknięciem myszki wysyłamy wiadomości do kilku tysięcy odbiorców,

 

Celna komunikacja – wysyłka tylko pożądanych informacji do określonych grup zainteresowań, nie zaśmiecamy nadmiarowością komunikatów,

 

Masowa komunikacja – system umożliwia w prosty sposób wysłać wiadomości SMS do dowolnej ilości odbiorców z dowolnego miejsca, również po godzinach pracy,

 

Dwukierunkowa komunikacja – dzięki modułom Głosowanie i Konkursy możemy budować dobre relacje z mieszkańcami, pracując na jeszcze lepszy wizerunek,

 

Zarządzanie kryzysowe – dzięki możliwości błyskawicznej komunikacji z wieloma mieszkańcami w prosty sposób zwiększamy skuteczność działania służb ratowniczych (OSP, Policji itp.).

 

Krótki opis systemu
Zasada działania systemu jest prosta – zainteresowana osoba chcąca otrzymywać wiadomości SMS od Samorządu wysyła na wskazany przez Samorząd numer telefonu SMS o treści wskazującej jakiego typu informacje chce otrzymywać, rejestrując się tym samym w określonej grupie tematycznej. Po chwili otrzymuje SMS zwrotnego z potwierdzeniem przypisania do grupy. Od tej chwili Operator systemu wysyłając wiadomość do tej grupy wysyła wiadomość również do niego.

 


Podstawowe funkcje systemu SMSinfo:

  1. masowa wysyłka wiadomości SMS do grup tematycznych,
  2. wysyłka wiadomości indywidualnych,
  3. obsługa systemu z dowolnego komputera posiadającego dostęp do internetu,
  4. możliwość współpracy z różnymi operatorami GSM,
  5. przeprowadzanie konkursów wraz z losowaniem zgłoszeń,
  6. przeprowadzanie głosowań i plebiscytów,
  7. raportowanie wysyłki, zgłoszeń oraz głosowań.

 

 

Zobacz nasze referencje

 

 

Wydział Organizacyjny, Oddział Teleinformatyki Urzędu Miasta Płocka informuje, że firma UserX Radosław Drozdowski (...) wykonała zadanie polegające na dostawie sprzętu oraz wykonaniu serwisu SMS INFO (...) terminowo, zgodnie z przedmiotem umowy, przy zachowaniu należytej staranności.

 

Wydział Organizacyjny, Oddział Teleinformatyki Urzędu Miasta Płocka informuje, że firma UserX Radosław Drozdowski (...) wykonała zadanie polegające na rozbudowie systemu INFO-SMS o funkcjonalność konkursów SMS (...) Prace zostały wykonane terminowo, zgodnie z przedmiotem umowy, przy zachowaniu należytej staranności.

 

Wydział Organizacyjny, Oddział Teleinformatyki Urzędu Miasta Płocka informuje, że firma UserX Radosław Drozdowski (...) wykonała zadanie polegające na rozbudowie systemu INFO-SMS o funkcjonalność SMSBO - moduł głosowania nad Budżetem Obywatelskim (...) terminowo, zgodnie z przedmiotem umowy, przy zachowaniu należytej staranności.