Instalacje systemów

W ramach instalacji systemów zrealizowaliśmy zarówno projekty sieci telewizji przemysłowej (CCTV), alarmowe jak i mediów strumieniowania wideo.

Większość projektów traktujemy indywidualnie - rozwiązania bezpieczeństwa przede wszystkim wymagają nieszablonowych rozwiązań, przez co stają się zdecydowanie trudniejsze do sforsowania.

Posiadamy już za sobą wdrożenia systemów bazujących na urządzeniach SATEL, BCS, AVTECH, SLICAN, AVERmedia i innych. Rozwiązania technologiczne optymalizujemy pod kątem wymagań Klienta, na podstawie przeprowadzonego wywiadu wymagań i potrzeb.

 

Wśród dotychczas zrealizowanych wymienić należy:

 1. sygnalizacja napadu i włamania w serwerowniach Urzędu Miasta Płocka (5 lokalizacji),
  1. wykonanie instalacji, wdrożenie i konfiguracja;
  2. szkolenia personelu;
  3. integracja z istniejącymi systemami zarządzania;

 2. system gaszenia gazowego w serwerowni Urzędu Miasta Płocka,
  1. uruchomienie systemu sygnalizacji pożarowej wraz z automatycznym systemem gaszenia gazowego;

 3. system IP TV w Dworku Modrzewiowym w Kutnie,
  1. instalacja i konfiguracja systemu IP CCTV;
  2. integracja systemu z istniejącymi systemami monitorowania bezpieczeństwa miasta;

 4. system sygnalizacji PPOŻ w Dworku Modrzewiowym w Kutnie,
  1. instalacja i konfiguracja systemu PPOŻ;
  2. utrzymanie i konserwacja systemów;

 5. system RCP w laboratoriach INTERTEK,
  1. projekt, wykonanie systemu biometrycznego RCP;
  2. integracja systemu z istniejącymi systemami kadrowymi;
  3. wykonanie autorskiego system importu/exportu danych;

 6. uzbrojenie kabin akustycznych w Elektrowni Siekierki,
  1. projekt instalacji wewnętrznych;
  2. wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych;
  3. wykonanie instalacji elektrycznych WLZ;

 7. system strumieniowania wideo wraz z serwerem dla kamer OnLine UMP.
  1. projekt systemu strumieniowania video kamer miejskich;
  2. instalacja kamer miejskich;
  3. instalacja i konfiguracja systemu strumieniowania video.